Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Górze informuje, iż od dnia 01.04.2020r. zmianie uległy zasady ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ
O NIEPEŁNOPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOPSRAWNOŚCI

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Górze informuje, iż od dnia 01.04.2020r. zmianie uległy zasady ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, na podstawie art. 101 pkt 2 lit. a, d ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

Art. 15h. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni (tj. od dnia 9 grudnia 2019 r.) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 8 marca 2020 r.) pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 r.) zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wydłużenie następuje z mocy samego prawa, na podstawie przepisów ustawy.

Ponadto informujemy, iż wnioskodawca może skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy lub jeśli to możliwe złożyć kompletny wniosek o wydanie orzeczenia, w celu uzyskania nowego orzeczenia, który będzie rozpatrzony w tzw. trybie zaocznym.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz