Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

Uprzejmie informuję o obradach Rady Powiatu Górowskiego, które odbędą się 20 lutego 2024 roku o godz. 13.00 w sali narad nr 1 Starostwa Powiatowego w Górze przy ul. Mickiewicza 1. W porządku obrad proponuję:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Powiatu Górowskiego.
 4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Górowskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2024 – 2038.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2024 rok.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 3/XX/00 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie założenia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Górze.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na część gruntu o pow. 20 m2 przy ul. Armii Polskiej na działce ewidencyjnej numer 1072/2, obręb Góra.
 10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2023 r.
 11. Sprawozdanie z działalności komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2023.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

                   Ryszard Wawer

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz