Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

Szkoły mogą składać wnioski o uruchomienie CYBER.MIL Z KLASĄ. Ministerstwo Obrony Narodowej uruchamia program dla uczniów szkół ponadpodstawowych

„CYBER.MIL z klasą”, bo tak się nazywa program, polega na utworzeniu i prowadzeniu w szkołach ponadpodstawowych – w formie eksperymentu pedagogicznego – klas o profilu "Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne". Program zakłada kształcenie uczniów w zakresie informatyki z uwzględnieniem zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa państwa. Planowane jest utworzenie tylko 16 takich klas – po jednej w każdym województwie.

Czego się nauczą?

„CYBER.MIL z klasą” prowadzony będzie przez 3 pierwsze lata nauki w danym typie szkoły (licea i technika). W każdej klasie będzie ograniczona liczba uczniów – nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15. Program nauczania obejmie takie obszary tematyczne jak: podstawy kryptografii, historia kryptografii, podstawy algorytmiki, podstawy cyberbezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji. Nauka w takiej klasie umożliwi uczniom zdobycie wiedzy i kompetencji z obszaru współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.

W ramach kształcenia przewidziano zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych systemów operacyjnych i pakietów obliczeń symbolicznych. Planowane są także zajęcia zdalne w formie e-lerningu, wizyty studyjne w jednostkach MON, instytutach naukowych oraz firmach z branży ceberbezpieczeństwa.

Rekrutacja do programu

Zasadniczo każda szkoła będzie mogła przystąpić do programu tylko raz. Aby się do niego zakwalifikować szkoła będzie musiała spełnić szereg kryteriów formalnych, m.in. prowadzić działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa wpisaną w statut szkoły, posiadać klasy realizujące program z matematyki i informatyki lub matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym, uzyskać właściwą średnią wyników egzaminu maturalnego z matematyki w ciągu ostatnich trzech lat, zgodę organu prowadzącego na współfinansowanie programu. O zakwalifikowaniu do programu na podstawie otrzymanych zgłoszeń zadecyduje komisja powołana w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Szczegółowe kryteria, dokumenty oraz formularz zgłoszeniowy niezbędne do aplikowania do programu określa zarządzenie MON. Informacje te będą też publikowane na bieżąco na stronach internetowych resortu.

Za koordynację i przebieg programu odpowiadać będzie Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” – doświadczone już w prowadzeniu tego typu projektów edukacyjnych. Nadzór merytoryczny sprawować będzie Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Wojskowa Akademia Techniczna.

Finansowanie

Ministerstwo Obrony Narodowej udzieli uczestnikom programu wsparcia finansowego na realizację zadania. Środki  publiczne zostaną przekazane organom prowadzącym w formie dotacji celowych. Tylko 20 proc. sumy całego zadania stanowić będzie wkład własny beneficjenta. Wsparcie finansowe szkoły będą mogły wykorzystać m.in. na zakup sprzętu komputerowego, drukarek, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, licencji i oprogramowania, dostarczania usług internetowych. Dofinansowaniem objęte zostanie również wynagrodzenie nauczycieli. Ogółem na realizację programu MON zamierza wydać w ciągu trzech lat ponad 5,5 mln złotych.

Po co nam te klasy?

Celem głównym programu jest wykształcenie potencjalnych kandydatów do korpusów osobowych kadry zawodowej i naukowej Sił Zbrojnych RP, w tym szczególnie do tworzonych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Resort liczy, że dla większości absolwentów nowo tworzonych klas specjalistyczna edukacja na poziomie szkół ponadpodstawowych  będzie wstępem do prestiżowych stanowisk w jednostkach podległych MON, takich jak Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, czy służby w WOC. MON nie ukrywa, że walka z zagrożeniem w cyberprzestrzeni to wyzwanie już nie przyszłości, a w teraźniejszości i zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie w armii będzie wyłącznie rosnąć. Choć trzeba oczywiście podkreślić, że określenie swojej przyszłości zawodowej po ukończeniu programu „CYBER.MIL z klasą” ma dla potencjalnych kandydatów do pracy w wojsku wyłącznie charakter dobrowolny.

 

Infolinia dla zainteresowanych

Jesteście zainteresowani stworzeniem dodatkowych możliwości dla swoich uczniów. Chcecie prowadzić wspólnie z nami program jako jedyna szkoła w województwie - zapraszamy serdecznie do składania wniosków.

Jeżeli macie jakieś pytania jesteśmy do Waszej dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach między 9.00 a 15.00 pod nr infolinii 261 846 632. Zapraszamy również do korzystania ze specjalnie przygotowanego adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Link do zarządzenia 

- - -

Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” powstało 24 stycznia 2020 roku. Jest instytucją powołaną do zoptymalizowania procesu rekrutacji do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Misją Biura jest wsparcie tej części społeczeństwa, która jest zainteresowana wstąpieniem w przyszłości w szeregi Wojska Polskiego lub chce ściśle współpracować z jednostkami wojskowymi jako strona społeczna. Dla wszystkich zainteresowanych wojskiem Biuro przygotowało szereg programów i projektów. Na wsparcie instytucji mogą liczyć m.in. uczniowie klas o profilu wojskowym, studenci, członkowie organizacji proobronnych oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego. Biuro jest organizatorem między innymi takich programów jak „Paszport” (dla organizacji proobronnych), „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, „Oddziałów Przygotowania Wojskowego” (dla uczniów szkół średnich) oraz programu „Legia Akademicka” (dla studentów).

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz