Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną warstwy ścieralnej na długości 1,9 km i powierzchni 11370 m2. Ponadto, wzmocniono krawędź jezdni poprzez wykonanie podbudowy betonowej z kruszywa kamiennego wraz z warstwą wiążącą.

Na całej długości remontowanych odcinków drogi wzmocniono pobocza destruktem asfaltowym. W miejscach niebezpiecznych wprowadzono dodatkowe oznakowanie poziome.
 
Zadanie zostało wykonane przez Przedsiębiorstwo Drogowe „DROBGUD” Gostyń sp.z.o.o.
Dnia 9 lipca 2024 roku dokonano odbioru inwestycji, w którym uczestniczyli Wicestarosta Górowski Ryszard Wawer, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Natalia Kornicka, Inspektor Nadzoru Wiesław Furmaniak oraz Jerzy Nawrocki Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Drogowego "DROGBUD".
 
Koszt realizacji inwestycji wyniósł 1.707.113,50 zł. Zadanie dofinansowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 853.556,75 zł. Pozostała kwota, to środki własne Powiatu Górowskiego.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iod@powiatgora.pl