Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

REKRUTACJA na rok szkolny 2023/2024

Proponowane kierunki kształcenia  na rok szkolny 2023/2024

 Technikum (5-letnie) umożliwiające przystąpienie do egzaminu maturalnego i otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

 • technik logistyk /absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw; zarządzania zapasami; organizowania prac związanych z gospodarką magazynową; zarządzania gospodarką odpadami; planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych/
 • technik ekonomista /absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: planowania i prowadzenia działalności gospodarczej; obliczania podatków; prowadzenia spraw kadrowo-płacowych; prowadzenia rachunkowości; wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą/
 • technik handlowiec /absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży; wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży; prowadzenia działań reklamowych i marketingowych; organizowania i prowadzenia działalności handlowej; zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa/
 • technik mechanik /absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wytwarzania części maszyn i urządzeń; dokonywania montażu maszyn i urządzeń; instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń; obsługiwania maszyn i urządzeń; organizowania procesu produkcji/
 • technik informatyk /absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami; projektowania baz danych i administrowania bazami danych; tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami/
 • technik budownictwa /absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania określonych robót budowlanych; organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy; organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych; organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej; sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej/
 • technik hotelarstwa /absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich; rezerwowania usług hotelarskich; wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji; przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości; przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie; przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe/
 • technik reklamy /absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych; organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej; projektowania oraz wykonywania środków reklamowych/
 • technik rachunkowości /absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: prowadzenia rachunkowości; rozliczania danin publicznych; rozliczania wynagrodzeń; rozliczania składek pobieranych przez ZUS; prowadzenia analizy finansowej/.

Branżowa  Szkoła I stopnia (3-letnia)

Szkoła kształci młodocianych pracowników w zawodzie

 • sprzedawca
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • magazynier-logistyk

Umożliwia również podjęcie nauki szkolnej młodocianym pracownikom, w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego np.

 • kucharz
 • piekarz
 • fryzjer
 • blacharz samochodowy
 • elektryk
 • stolarz
 • i inne

w zakresie kształcenia ogólnego oraz dokształcania z teoretycznych przedmiotów zawodowych w ośrodkach dokształcania  i doskonalenia zawodowego, również zamiejscowych. Praktyczna nauka zawodu realizowana jest u pracodawców i kończy się egzaminem czeladniczym, zdawanym przed komisją izby rzemieślniczej lub egzaminem potwierdzającym kwalifikacje  w zawodzie, zdawanym w szkole a organizowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Istnieje możliwość odbywania praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze w zawodach:

 • murarz – tynkarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • ślusarz

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

Wstępna rekrutacja on-line - znajdziesz TUTAJ

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz