Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

Masz pomysł na firmę? Potrzebujesz pieniędzy na jej uruchomienie?

Posiadamy w dyspozycji środki w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w powiecie górowskim w latach 2023-2024”, Priorytet nr 7, Działanie 7.1, Typ 7.1.A, Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz środki Funduszu Pracy.

Złóż wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Od dnia 08.04.2024 r. do dnia 12.04.2024 r. trwa nabór wniosków.

Więcej informacji uzyskasz pod nr tel. 065 512 87 23.

Wnioski wypełnione komputerowo lub ręcznym czytelnym pismem należy składać pocztą tradycyjną lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Górze, ul. Poznańska 4, 56-200 Góra.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz