Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

Firma Drogomel przystępuje do realizacji budowy chodnika. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1081D w miejscowości Gola Górowska w zakresie budowy ciągu pieszego o szerokości 1,80 m na odcinku ok. 942 m, budowie wyniesionego przejścia dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej wraz wpustami. Nawierzchnia chodnika wykonana będzie z kostki betonowej szarej grub. 8 cm, natomiast nawierzchnia zjazdów i zatoki autobusowej z kostki betonowej grafitowej grub. 8 cm. W kolejnym etapie przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni.

Koszt realizacji zadania wynosi 2 075 110, 10 zł  a  na jego realizację Powiat Górowski uzyskał dofinasowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 960 000 zł. O dofinansowanie realizowanych inwestycji mogły ubiegać się gminy, powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Pozostała kwota to środki własne Powiatu.

Termin realizacji: do 30 lipca 2024 r. 

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz