Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

Firma Drogomel przystępuje do realizacji inwestycji. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1086D w miejscowości Ryczeń w zakresie przebudowy istniejącej jezdni, poszerzeniu jej do szerokości 5,50 m na odcinku ok. 678 m i budowie chodnika o szerokości 1,50 m z kostki betonowej szarej o gr. 8 cm. Zostaną wykonane również zjazdy do posesji, wyniesione przejście dla pieszych z doświetleniem, kanalizacja deszczowa wraz z wypustami oraz zatoczka autobusowa. W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przewiduje się zamontowanie barier ochronnych na łuku poziomym drogi.

Przebudowa uwzględnia również wykonanie włączenia do ścieżki rowerowej planowanej do budowy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Strategicznych. 

Koszt realizacji zadania wynosi 1 892 726,30 zł, a  na jego realizację Powiat Górowski uzyskał dofinasowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 798 089,98 zł

Termin realizacji: do 30 czerwca 2024 r. 

 

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz