Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

7 czerwca 2024 roku, w sali narad Starostwa Powiatowego w Górze odbyła się II sesja Rady Powiatu Górowskiego. W obradach udział wzięło 15 radnych.

Zmieniono porządek obrad sesji. Wycofano punkt nr 3 o wyborze Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Górowskiego.

Radni przyjęli uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego oraz powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego.

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Grażyna Owczarek, Wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Zbigniew Józefiak, a członkami Ryszard Czerw, Krystian Stuczyk oraz Mirosław Żłobiński.

Po tym punkcie zarządzono przerwę w obradach do 10 czerwca 2024 roku.

W drugiej części obrad, które odbyły się 10 czerwca 2024 roku, wybrano składy stałych komisji Rady Powiatu Górowskiego.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz