Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

Powiat Górowski jako organ prowadzący złożył wniosek o dofinansowanie zakupu laptopów dla szkół w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

Wysokość przyznanych środków to kwota 70 000,00 zł.

Projekt jest programem Ministerstwa Cyfryzacji oraz odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do Internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Naprzeciw potrzebom zarówno uczniów, jak i nauczycieli wyszło Ministerstwo Cyfryzacji, które z początkiem kwietnia uruchomiło program "Zdalna szkoła". W ramach programu Powiat Górowski zakupił 39 laptopów, które zostały dostarczone do Starostwa Powiatowego w Górze. Starosta Górowski Kazimierz Bogucki wraz z wicestarostą Grzegorzem Kordiakiem w dniu 7 maja 2020 r. przekazał na ręce dyrektorów szkół, zakupione laptopy. Z uwagi na liczbę uczniów i zgłaszane potrzeby do Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego trafiło 24 laptopów, do Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze 10, a do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wąsoszu 5 laptopów.

Nowe laptopy po zakończeniu zdalnego nauczania będą  wykorzystane do celów edukacyjnych w szkołach.

Przekazanie laptopów - relacja

 

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz