Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Górze oraz Biblioteka Pedagogiczna w Górze wznowiły działalność bezpośrednią po uzyskaniu zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Aktualnie w Poradni diagnozowane będą dzieci wymagające wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz opinii o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego.

Poradnia czynna jest od pn. do pt. w godz. od 8.00 do 16.00. Badania i diagnozy odbywają się po telefonicznym ustaleniu terminu wizyty. Przyjmowanie i odbieranie dokumentów następuje z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

W Bibliotece czynna jest tylko wypożyczalnia od pn. do pt. w godz. od 12.00 do 16.00. W wypożyczalni może przebywać tylko jeden użytkownik. Czytelnia jest nieczynna.

Z nauczycielami-doradcami metodycznymi oraz nauczycielami-konsultantami w PODN można kontaktować się telefonicznie oraz pracować zdalnie.

 

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz