Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

Informujemy, że na wniosek organu prowadzącego – Dolnośląski Kurator Oświaty wskazał Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Górze do powoływania zespołów orzekających w sprawie wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Specjalistyczne zespoły rozpoczną swoje działania od 1.06.2020 roku.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Górze posiada doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę oraz jest wyposażona w odpowiednie narzędzia diagnostyczne potrzebne do diagnozowania dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Obecnie wszystkie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera wydawane są przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Głogowie.

Znajomość środowiska oraz specyfiki pracy szkół i placówek działających na naszym terenie ułatwi nauczycielom Poradni określenie odpowiednich zaleceń.

Rozszerzenie uprawnień Poradni pozwoli na szybsze i efektywniejsze uzyskanie diagnozy, opinii i orzeczeń rodzicom dzieci niepełnosprawnych oraz objęcie ich wielospecjalistyczną pomocą w naszym powiecie.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz