Zarząd Powiatu Górowskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w trybie otwartego konkursu ofert.

Zarząd Powiatu Górowskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w trybie otwartego konkursu ofert.

Termin zgłaszania kandydatur: od dnia 28.10.2020 r. do dnia 12.11.2020 r.

Szczegóły określone zostały w Uchwale nr 77/2020 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Górowskiego w 2021 roku"

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 2

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz